Tudományos kutatásra vezérlő kalauz

írta:
S. Ramón Y Cajal
 

Novák Rudolf és Társa, Budapest, kb. 1930

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó. Írta: Lenhossék Mihály professzor.

Szerző előszava.
A fordító megjegyzései.

I. Fejezet. Elmélkedés az általános módszerekről
        Az elvont szabályok sivársága.
        Az intelligencia fejlesztéséről és az akarat serkentéséről.

II. Fejezet. A kezdő idegbénító elfogultságai

        A nagy kezdeményezők munkáinak túlságos csodá1ata
        Félelem a tudományos témák kimerülésétől
        Az ú. n. gyakorlati tudományok kizárólagos mívelése
        Félelem rátermettség hiányától

III. Fejezet. A kutató erkölcsi tulajdonságairól

        Önálló ítélőképesség
        Kitartás a tanulásban
        Dicsőségvágy
        Hazafiasság
        Tudományos eredetiség vágya

IV. Fejezet. Mit kell tudnia annak, aki biológiai kutatásra szánja magát

        Általános műveltség
        A specializálódás szükségessége
        Szakolvasmányok
        Hogyan kell olvasni a monográfiákat
        Az ihlettséget feltétlenül a természetben kell keresni
        A módszereken való uralkodás
        Az uj tény keresése

V. Fejezet. Az akarat betegségei

        A rajongók
        Könyvmolyok és soknyelvűek
        A nagyralátók
        A tervelgetők
        Az eszközimádók
        A pályatévesztettek
        Az elméleten nyargalók

VI. Fejezet. A tudományos kutatásnak kedvező társadalmi viszonyok

        Az anyagi eszközök hiánya
        A hivatásos foglalkozás és a kutatás összeférhetetlensége
        A kutató és a család

VII. Fejezet. A tudományos kutatás menete

        Megfigyelés
        Kísérletezés
        Vezető hipotézis
        Bizonyítás

VIII. Fejezet. A tudományos munka írásbafoglalása
        A tudományos közlemények indokoltsága
        Bibliográfia
        Igazságosság és udvariasság a bírálatban
        A módszerek kifejtése
        Összefoglalások
        Ábrák szükségessége
        A stílus
        A tudományos munka közzététele

IX. Fejezet. A kutató mint mester

Kérem írja meg megjegyzéseit Turányi Tamásnak

Utolsó módosítás: