"Te eladtál egy visszarezgő mutálatos karbonizátort egy határsértő cefalopoidnak?" - K
Men in Black

Közlemények - konferenciák - hivatkozások


    Tudományos cikkek (cikkek jegyzéke, a cikkek teljes szövege és a cikkek kivonata)
    Tudományos előadások és konferencia-poszterek
    Hivatalos szerepek konferenciákon
    MTMT2 - Magyar Tudományos Művek Tára: Adatlap
    MTMT2 - Magyar Tudományos Művek Tára: cikkek és hivatkozások listája
    ISI cikkeimre ISI cikkek hivatkozásai
    ISI tudománymetriai statisztika
    ORCID oldal
    Scopus Szerző Azonosító
    SciVal oldal
    Google Scholar oldal
    AMiner oldal
    Exaly oldal
    Országos Doktori Tanács - személyi adatlap
    dolgozatok és értekezések
    egyéb cikkek
    

A kutatócsoport

 Elöl: Boyang Su, Valkó Éva, Papp Máté, Turányi Tamás, Zsély István Gyula, Schuszter Henrik
    Hátul: Peng Zhang, Nagy Tibor, Kawka László, Kovács Márton, Szanthoffer András 

Youtube videók

                              

          TDK-munka az ELTE Reakciókinetikai Laboratóriumában 


          ELTE Reakciókinetikai Laboratóriumában kifejlesztett eszköztárKutatási területeim


Reakciómechanizmusok fejlesztése

Összetett reakciómechanizmusok számítógépes vizsgálata

Számítástechnikai eszközök és matematikai módszerek fejlesztése nagy összetett reakciómechanizmusok szerkezetének és viselkedésének megértéséhez

Módszerek kidolgozása kémiai kinetikai rendszerek gyors szimulációjához

Térben homogén és inhomogén kémiai kinetikai rendszerek számítógépes szimulációja
    A vizsgált folyamatok:
        - égések és robbanások
        - kémiai reakciók a légkörben
        - oszcilláló reakciók
        - enzimkinetikai rendszerek

Gázfázisú kinetikai rendszerek kísérleti vizsgálata lézer villanófény fotolízissel, rezonancia fluoreszcenciás és lézer indukálta fluoreszcenciás detektálással.

 

Közlemények

     

 

ChemKinLab


Turányi Tamás
Reakciókinetikai Laboratórium
ELTE Kémiai Intézet
Cím: 1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/A
Tel: +36-1-372-2500 /1109
Fax: +36-1-372-2592
e-mail: turanyi@chem.elte.hu

Flag Counter