"Te eladtál egy visszarezgő mutálatos karbonizátort egy határsértő cefalopoidnak?" - K
Men in Black

Közlemények - konferenciák - hivatkozások


    Tudományos cikkek (cikkek jegyzéke, a cikkek teljes szövege és a cikkek kivonata)
    Tudományos előadások és konferencia-poszterek
    Hivatalos szerepek konferenciákon
    MTMT2 - Magyar Tudományos Művek Tára: Adatlap
    MTMT2 - Magyar Tudományos Művek Tára: cikkek és hivatkozások listája
    ISI cikkeimre ISI cikkek hivatkozásai
    ISI tudománymetriai statisztika
    ORCID oldal
    Scopus Szerző Azonosító
    SciVal oldal
    Google Scholar oldal
    Országos Doktori Tanács - személyi adatlap
    dolgozatok és értekezések
    egyéb cikkek
    témavezetésemmel készült dolgozatok és értekezések 

A kutatócsoport

 Hátul: Carsten Olm, Kovács Márton, Samu Viktor, Hannes Böttler, Pálvölgyi Róbert
 Elöl: Valkó Éva, Busai Ágota, Turányi Tamás, Zsély István Gyula, Nagy TiborKutatási területeim


Reakciómechanizmusok fejlesztése

Összetett reakciómechanizmusok számítógépes vizsgálata

Számítástechnikai eszközök és matematikai módszerek fejlesztése nagy összetett reakciómechanizmusok szerkezetének és viselkedésének megértéséhez

Módszerek kidolgozása kémiai kinetikai rendszerek gyors szimulációjához

Térben homogén és inhomogén kémiai kinetikai rendszerek számítógépes szimulációja
    A vizsgált folyamatok:
        - égések és robbanások
        - kémiai reakciók a légkörben
        - oszcilláló reakciók
        - enzimkinetikai rendszerek

Gázfázisú kinetikai rendszerek kísérleti vizsgálata lézer villanófény fotolízissel, rezonancia fluoreszcenciás és lézer indukálta fluoreszcenciás detektálással.

 

Közlemények

     

 

  


Turányi Tamás
Reakciókinetikai Laboratórium
ELTE Kémiai Intézet
Cím: 1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/A
Tel: +36-1-372-2500 /1109
Fax: +36-1-372-2592
e-mail: turanyi@chem.elte.hu