Turányi Tamás

dolgozatok és értekezések

Császár A., Jicsinszky L., Turányi T.

Oszcillációs jelenségek többkomponensű kémiai rendszerekben

TDK dolgozat

ELTE TTK, Budapest, 1980

Témavezetők: Érdi Péter, Tóth János

Császár A., Turányi T.

Különleges viselkedésű formális kinetikai modellreakciók

TDK dolgozat

ELTE TTK, Budapest, 1982

Témavezetők: Érdi Péter, Tóth János

Érdi, P.; Turányi, T.; Császár, A.; Tóth, J.:

A mass-conserving model reaction with limit shell oscillations,

MTA SZTAKI Working Paper MS/10 (1982), 1-15.

Turányi Tamás

Légkörkémiai kinetikai modellek érzékenység-analízise

ELTE vegyész szak, szakdolgozat

Budapest, 1983

Témavezető: Bérces Tibor

Turányi Tamás

A kétdimenziós advekció-diffúzió egyenlet numerikus megoldása

ELTE alkalmazott matematika szak, szakdolgozat

Budapest, 1988

Témavezető: Stoyan Gisbert

Turányi Tamás

Fluorozott ciklobután származékok unimolekulás bomlásának kinetikai vizsgálata

ELTE egyetemi doktori értekezés

Budapest, 1988

Témavezető: Bérces Tibor

Turányi Tamás

Érzékenységanalízis alkalmazása kémiai kinetikai rendszerek vizsgálatára és redukciójára.

Kandidátusi értekezés

Budapest, 1990

Turányi Tamás

Kémiai folyamatok kinetikájának leírása részletes reakciómechanizmusok alapján

MTA doktori értekezés

Budapest, 2003

       Az értekezés tézisei