Turányi Tamás
(ELTE Kémiai Intézet, Reakciókinetikai Laboratórium)

Reakciómechanizmusok vizsgálata

Akadémiai Kiadó, 2010
Tartalom

1. Bevezetés                                                           
2. Néhány reakciókinetikai alapismeret                       
        2.1. Sztöchiometria és reakciósebesség                                   
        2.2. Kinetikai egyszerűsítő elvek                                       
3. Reakcióutak                                                           
4. Érzékenység- és bizonytalanságanalízis                               
        4.1. Lokális érzékenységanalízis                                         
        4.2. Az érzékenységi mátrix főkomponens-analízise             
        4.3. Globális érzékenységanalízis                                        
                4.3.1. Morris módszere                                                                  
                4.3.2. Globális bizonytalanságanalízis Monte Carlo-módszerekkel      
                4.3.3. Fourier-sorfejtésen alapuló érzékenységvizsgálat (FAST)         
                4.3.4. Érzékenységi indexek                                                 
                4.3.5. A sokdimenziós modell-leírás módszere (HDMR)               
        4.4. Gázkinetikai modellek bizonytalanságanalízise                   
                4.4.1.    A sebességi együttható bizonytalansága                        
                4.4.2.    Az Arrhenius-paraméterek bizonytalansága                   
                4.4.3.    Reakciókinetikai modellek lokális bizonytalanságanalízise   
                4.4.4.    Egy metánlángmodell bizonytalanságanalízise               
        4.5. Bizonytalanságanalízis: általános tanulságok                        
        4.6. Metabolitkontroll-analízis (MCA)                                   
5. Időskála-analízis                                                       
        5.1. Élettartamok és időskálák                                           
        5.2. Számítógépes szinguláris perturbáció (CSP)                     
        5.3. Lassú sokaságok a változók terében                              
        5.4. Reakciókinetikai modellek merevsége                               
6. Reakciómechanizmusok redukciója                                   
        6.1. Felesleges anyagfajták elhagyása a mechanizmusból          
        6.2. Felesleges reakciólépések elhagyása a mechanizmusból           
        6.3. Anyagfajták összevonása                                           
        6.4. Reakciólépések összevonása                                      
        6.5. Kvázistacionárius közelítés                                           
        6.6. Mechanizmusredukció CSP-vel                                  
        6.7. Lassú sokaságok közvetlen számítása                           
        6.8. Repro-modellezés                                                   
7. Az érzékenységi függvények hasonlósága                          
        7.1. A lokális hasonlóság és a skálaviszony oka                      
        7.2. A globális hasonlóság oka                                         
        7.3. Az érzékenységi vektorok korrelációja                          
        7.4. Biológiai modellek érzékenységi függvényeinek hasonlósága 
        7.5. Az érzékenységi függvények hasonlóságának fontossága      
8. Programok összetett reakciómechanizmusok vizsgálatára          
        8.1. Általános reakciókinetikai szimulációs programok               
        8.2. Gázkinetikai reakciórendszerek szimulációja                      
        8.3. Programok reakciómechanizmusok analízisére                   
        8.4. Biológiai reakciókinetikai rendszerek vizsgálata                   
        8.5. Globális bizonytalanságanalízis                                   
9. Összefoglalás                                                           

Tárgymutató                                                               
Content                                                                   
Irodalomjegyzék (464 hivatkozott közlemény)


A könyvről írták:

Schiller Róbert:
Kémiai reakciókról, matematikai szigorral

Természet Világa, 2010. október

Tóth János:
Alkalmazott Matematikai Lapok, 27, 189-193(2010)
                            

   A könyv 2010-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia és az Akadémiai Kiadó Nívódíját.    


Bolti ára 3400,- Ft

Kapható a jobb könyvesboltokban, beleértve az ELTE Kémiai Intézet bejáratánál található könyvárust (itt 10% árengedmény van).

Internetes ára:
2720,- Ft az Akadémiai Kiadónál  

Hibajegyzék


Kérem írja meg megjegyzéseit  Turányi Tamásnak.