ELTE  ELTE Kémiai Intézet


Cím: Fizikai kémia előadás
Kód: kfkn1a05, ak1d1020, ktanfizkemk17ea / 1
Szak: környezettan BSc
Ajánlott félév: 1. (3. félév)
Heti óraszám: 2 óra előadás
Kredit: 2
Előadó:

Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
Kémiai Épület 146-os szoba  tel.: 372-2500/1109

Számonkérés: kollokvium
Ajánlás szintje: kötelező tárgy


A "fizikai kémia előadás" tárgy követelményeiElőadás csütörtökönként 15:00-16:30 a Kémiai Épület 065 termében.

A tárgy a 2019/20 tanév 2. félévében vizsgakurzusként van megtartva.
PowerPoint fóliák:

 1. Ideális gáz és reális gázok
 2. A termodinamika első főtétele
 3. A termodinamika II. és III. főtétele
 4. Tiszta anyagok fázisátmenetei
 5. Elegyek
 6. Kémiai egyensúly
 7. 
Határfelületi jelenségek
 8. Transzportjelenségek
 9. Reakciókinetika
10. Fizikai kémiai mérések

Kislexikon ("11 oldalon a lényeg") 

Tételjegyzék
A vizsgák időpontja és helye:

TBA

A szóbeli vizsga egy beugróval kezdődik. A beugró a "Kislexikon" szócikkeit kérdezi végig. A vizsgajegy elégtelen, ha nem szerez legalább 15 pontot a lehetséges 30 pontból.

Ezután két tételt kell húzni, egyet az 1., egyet a 2. részből. A tételeket részletesen ki kell dolgozni, majd szóban elmondani.

A jegymegajánló ZH eredménye ITT nézhető meg.

A megajánlott jegyet nem kötelező elfogadni, Vizsganapon lehetőség van a teszt újraírására (ugyancsak Canvas online teszt), de aki belekezd a tesztbe, annak az új pontot és osztályzatot tekintem érvényesnek, akkor is ha az rosszabb.
 Ajánlott tankönyvek


Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára (jegyzet, Debreceni Egyetem, 2013)

Turányi Tamás: Egyszerű példák fizikai kémiából (elektronikus jegyzet)

László Krisztina – Grofcsik András – Kállay Mihály – Kubinyi Miklós
Fizikai kémia I. – Kémiai termodinamika   
TÁMOP vegyész tananyagok sorozat
Könyvméret: A/4, 204 oldal, kiadás éve: 2012

 

Az oldalt Turányi Tamás szerkesztette.