ELTE  ELTE Kémiai Intézet


Cím: Fizikai kémia előadás
Kód: ak1d1020
Szak: környezettan BSc
Ajánlott félév: 1. (3. félév)
Heti óraszám: 2 óra előadás
Kredit: 2
Előadó:

Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
Kémiai Épület 146-os szoba  tel.: 372-2500/1109

Számonkérés: kollokvium
Ajánlás szintje: kötelező tárgy


A "fizikai kémia előadás" tárgy követelményeiElőadás szerdánként 10:05-11:35 a Kémiai Épület 132 termében.PowerPoint fóliák:

 1. Ideális gáz és reális gázok
 2. A termodinamika első főtétele
 3. A termodinamika II. és III. főtétele
 4. Tiszta anyagok fázisátmenetei
 5. Elegyek
 6. Kémiai egyensúly
 7. 
Határfelületi jelenségek
 8. Transzportjelenségek
 9. Reakciókinetika
10. Fizikai kémiai mérések

Kislexikon ("11 oldalon a lényeg") 

Tételjegyzék
A vizsgák időpontja és helye:

2018. december 19, szerda, 065 terem
2019. január 2, szerda, 065 terem
2019. január 9, szerda, 065 terem
2019. január 25, péntek, 063 terem
2019. január 30, szerda, 065 terem, csak UV

A szóbeli vizsga egy beugróval kezdődik. A beugró a "Kislexikon" szócikkeit kérdezi végig. A vizsgajegy elégtelen, ha nem szerez legalább 15 pontot a lehetséges 30 pontból.


Ezután két tételt kell húzni, egyet az 1., egyet a 2. részből. A tételeket részletesen ki kell dolgozni, majd szóban elmondani.
Ajánlott tankönyvek


Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára (jegyzet, Debreceni Egyetem, 2013)

Turányi Tamás: Egyszerű példák fizikai kémiából (elektronikus jegyzet)

László Krisztina – Grofcsik András – Kállay Mihály – Kubinyi Miklós
Fizikai kémia I. – Kémiai termodinamika     (ingyen letölthető!)
TÁMOP vegyész tananyagok sorozat, Ára: 0 HUF (rögzített ár)
Könyvméret: A/4, 204 oldal, kiadás éve: 2012

 

Az oldalt Turányi Tamás szerkesztette.