ELTE  ELTE Kémiai Intézet


Cím: Fizikai kémia
Kód: kb1n1201 és kb1c1201
Szak: biológia BSc (kifutó előadás)
Ajánlott félév: 2. (2. félév)
Heti óraszám: 3 óra előadás
Kredit: 3
Előadók: Láng Győző egyetemi tanár
e-mail: langgyg@ludens.elte.hu

Északi Tömb 2.114-es szoba  tel.: 372-2500/1107

és

Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
KTCS 146-os szoba  tel.: 372-2500/1109

Számonkérés: irásbeli kollokvium
Ajánlás szintje: kötelező tárgy


Cím: Fizikai kémia kémiatanároknak (1)
Kód: kk5t1201 
Szak: kémia - X  tanár szak
Ajánlott félév: 2. (2. félév)
Heti óraszám: 3 óra előadás + 1 óra számolási gyakorlat
Kredit: 4
Előadók: Láng Győző egyetemi tanár
e-mail: langgyg@ludens.elte.hu

Északi Tömb 2.114-es szoba  tel.: 372-2500/1107

és

Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
Északi Tömb Kémiai Épulet 146-os szoba  tel.: 372-2500/1109

Számonkérés: szóbeli kollokvium 
Ajánlás szintje: kötelező tárgy
"Láng tanár úr előadásai kifejezetten hasznosak voltak,
Turányi tanárúré pedig (ha az ember előtte elegendő mennyiségű koffeint fogyasztott)
 néha még szórakoztató is volt."
hallgatói vélemény, OMHV, 2012

Néhány kezdeti információ

A "fizikai kémia" tárgy követelményei
biológushallgatók számára

A "fizikai kémia" tárgy követelményei kémiatanár-hallgatók számára
 


Anyagok az 1. és 2. témakörökhöz (Turányi Tamás előadásai)

PowerPoint fóliák:

1. Ideális gáz és reális gázok
2. A termodinamika első főtétele
3. A termodinamika II. és III. főtétele
4. Tiszta anyagok fázisátmenetei
5. Elegyek
6. Kémiai egyensúly
7. 
Határfelületi jelenségek
8. Transzportjelenségek
9. Reakciókinetika


Egyszerű példák fizikai kémiából

írásbeli vizsga kérdései
írásbeli vizsga minta ZH

Kislexikon ("11 oldalon a lényeg") 
Tételjegyzék 1.-2. témakörök
 Anyagok a 3. és 4. témakörükhöz (Láng Győző előadásai)


Korábbi vizsgalapok az 1. és 2. ("Turányi") témakörökből:

1. vizsga
2. vizsga
3. vizsga

4. vizsgaA 2018. évi ZH-k eredménye


Jegymegajánló ZH (április 20.) eredménye.

A kijavított ZH-k a Kémiai Épület 146-os szobájában megnézhetők.
Ajánlott tankönyvek


Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára (jegyzet, Debreceni Egyetem, 2013)

Turányi Tamás: Egyszerű példák fizikai kémiából (elektronikus jegyzet)

Kiss László, Láng Győző: Elektrokémia (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011)

Szalma József, Láng Győző, Péter László: Alapvető fizikai kémiai mérések és a kísérleti adatok feldolgozása
(Eötvös Kiadó, Budapest 2008)

László Krisztina – Grofcsik András – Kállay Mihály – Kubinyi Miklós
Fizikai kémia I. – Kémiai termodinamika     (ingyen letölthető!)
TÁMOP vegyész tananyagok sorozat, Ára: 0 HUF (rögzített ár)
Könyvméret: A/4, 204 oldal, kiadás éve: 2012

 

Az oldalt Turányi Tamás szerkesztette.