Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

 

Informatikus Vegyész Szak

Az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoportja 2004. szeptemberében indította el az informatikus vegyész szakot.

Ezen a Web oldalon az érdeklődők számára bemutatjuk az új szakot, és részletesen ismertetjük 
a szak nyújtotta lehetőségeket és 
a szak követelményeit.
 

Miért szükséges együtt az informatika és a kémia? Van-e igény erre?

Az informatika széleskörû elterjedésének gátját jelenti, hogy 
a korábban képzett mûszaki és gazdasági szakemberek nincsenek tisztában az informatikai forradalom nyújtotta új lehetõségekkel,
míg az informatikai szakemberek gyakran nem tudnak hatékonyan dolgozni természettudományos, mûszaki, illetve gazdasági szakismeretek hiányában.
Az elmúlt években jelentõsen nõtt az igény olyan az informatikában járatos szakemberek iránt, akik 
a számítástechnika legújabb eredményeinek alkalmazásán túl 
természettudományos elméleti és gyakorlati tudással, 
valamint fejlett problémamegoldó képességgel rendelkeznek.
Egy friss példa a Nature c. folyóiratból:  “Sok jó statisztikus van, de nincs közülük elég, aki jártas lenne a genetikai adatok kezelésében.” (Nature 424, 610-612, 07 August 2003, HTML, PDF)

Várható elhelyezkedési területek

Az ELTE TTK informatikus vegyész szakon képesítést szerzett hallgatók várható elhelyezkedési területe a vegyipari és gyógyszeripari, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó hazai és nemzetközi vállalatok kutató és fejlesztõ csoportjainak számítástechnikai vezetése illetve felügyelete, részvétel genomikai és proteomikai kutatóprogramokban.
Már most is nagy az igény olyan jól képzett szakemberekre, akik nemcsak részletes informatikai ismeretekkel, hanem megalapozott természettudományos háttérrel, valamint kiváló problémamegoldó képességgel is rendelkeznek. Az utóbbi két évtizedben sok végzett vegyészhallgató kémiai informatikát igénylõ területeken helyezkedett el. A szakinformatikusok iránt az elkövetkezõ évtizedekben a kereslet várhatóan tovább növekszik.
 
Az informatikus vegyész szakon képesítést szerzett hallgatók számára további elhelyezkedési területet jelentenek a számítástechnikára épülõ, de biokémiai illetve anyagtudományi ismereteket is igénylõ alap- és alkalmazott kutatások
 
Az informatikus vegyész szakon végzett hallgatók egy kis része remélhetõen meg fog maradni a tudományos pályán, és a kémia, valamint határterületei számítás- és számítógép igényes területein végezhet kísérleti vagy elméleti munkát.

Az informatikus vegyész szakot elvégzõk:


Az informatikus vegyész szak követelményei:

További információ:

vinfo@garfield.chem.elte.hu

Mielőtt e-mailt küld, előtte nézze meg a Gyakran Intézett Kérdéseket (GYIK) !

A Web oldalt készítette: Turányi Tamás 2003. augusztus 6.-án.

Utolsó módosítás: Perger Tamás, 2004. december 2.