ELTE  ELTE Kémiai Intézet

Cím: Fizikai kémia
Kód: GYFKTFIKE1M
Szak: gyógyszerész
Ajánlott félév: 3. (1. félév)
Heti óraszám: 3 óra előadás és 1 óra számolási gyakorlat
Kredit: 4
Előadók: Láng Győző egyetemi tanár
e-mail: langgyg@ludens.elte.hu

Északi Tömb 2.114-es szoba  tel.: 372-2500/1107

és

Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
Kémiai Épulet 146-os szoba  tel.: 372-2500 /1109

Számonkérés: kollokvium
Ajánlás szintje: kötelező tárgy

Ha találtak hibát a kiadott tananyagban (PowerPoint oldalak, Kislexikon, feladatgyűjtemény),
kérem a talált hibát írják meg nekem (turanyi@chem.elte.hu), azonnal javítom.

A tárgy követelményei gyógyszerész-hallgatóknak
A tárgy követelményei kémiatanár-hallgatóknak
A tárgy követelményei anyagtudomány MSc szakos hallgatóknak1. jegymegajánló ZH:

Az 1. jegymegajánló ZH eredménye gyógyszerészeknek

Az 1. jegymegajánló ZH eredménye kémiatanároknak


A kijavított ZH-k a Kémiai Épület 146-os szobájában megnézhetők.Vizsgaidőpontok:

2017. december 21, 8:30, csütörtök, 065 terem
2018. január  3,      8:30,  szerda,     065 terem,
2018. január 10,     8:30,  szerda,     065 terem,
2018. január 17,     8:30,  szerda,     065 terem,
2018. január 24,     8:30,  szerda,     065 terem,
2018. január 29,     8:30,  hétfő,       065 terem (csak UV)Az előadásokat a félév első felében Turányi Tamás, a második felében Láng Győző tartja. Az első rész témája termodinamika és alkalmazásai, valamint reakciókinetika. A második rész elektrokémiával és alkalmazásaival, valamint méréstechnikával foglalkozik.

Anyagok az 1. és 2. témakörökhöz (Turányi Tamás előadásai)


PowerPoint fóliák:

1. Ideális gáz és reális gázok
2. A termodinamika első főtétele
3. A termodinamika II. és III. főtétele
4. Tiszta anyagok fázisátmenetei
5. Elegyek
6. Kémiai egyensúly
7. 
Határfelületi jelenségek
8. Transzportjelenségek
9. Reakciókinetika


Egyszerű példák fizikai kémiából

1. ZH anyaga
minta 1. ZH
Kislexikon  
Tételjegyzék 1.-2. témakörök (Turányi)


Ajánlott tankönyvek


Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára (jegyzet, Debreceni Egyetem, 2013)

Turányi Tamás: Egyszerű példák fizikai kémiából (elektronikus jegyzet)

Kiss László, Láng Győző: Elektrokémia (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011)

Szalma József, Láng Győző, Péter László: Alapvető fizikai kémiai mérések és a kísérleti adatok feldolgozása
(Eötvös Kiadó, Budapest 2008)

László Krisztina – Grofcsik András – Kállay Mihály – Kubinyi Miklós
Fizikai kémia I. – Kémiai termodinamika     (ingyen letölthető!)
TÁMOP vegyész tananyagok sorozat, Ára: 0 HUF (rögzített ár)
Könyvméret: A/4, 204 oldal, kiadás éve: 2012

 

Az oldalt Turányi Tamás szerkesztette.