ELTE  Institute of Chemistry, ELTE 

 
Title/Cím: Chemistry and Physics of Flames
A lángok kémiája és fizikája
Kód/Neptun Code: kv2n9p23, KÉM/282, KÖR-2/2,3/73-eng
Szak: Kémia BSc, Vegyész MSc, Kémia tanár, PhD hallgatók
Course Chemistry BSc/MSc, Chemistry teacher, PhD students
Heti óraszám
duration
2 óra előadás / 2 hours per week
Előadó/
lecturer
Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
Chemistry, office 146
Számonkérés/
type of exam
kollokvium (áltában írásbeli, PhD hallgatóknak szóbeli)
written exam for undergraduates and oral exam for PhD students
Ajánlás szintje/type: speciális kollégium / special course

 


PowerPoint files of the lectures (2 slides/page handout format):

Part 1:
flames_1.pdf  (6.2 Mbytes)        Last updated on 1st April, 2018.

Part 2:
flames_2.pdf   (6.2 Mbytes)       Last updated on 4 March, 2018.

list of exam topics


Combustion demonstration experiments on the Youtube
      * Part 1: flying bottles
     * Part 2: NH3-O2 and H2-Cl2 flames
     * Part 3: detonating balloons and Zn-NH4NO3 flames

Slides of great educational lectures:

Charles K. Westbrook: Challenges in Combustion, 2005
Charles K. Westbrook: Fundamental Concepts in Combustion Kinetics, 2010
Michael J. Pilling: Combustion Chemistry, 2011Edited by Tamás Turányi