ELTE  Institute of Chemistry, ELTE 

 
Cím/Title: The Chemistry and Physics of Flames
Kód/Neptun Code: kv2n9p23, KÉM/082E, KÖR/73E(2,3)
Szak: kémia BSc/MSc, kémia tanár, PhD hallgatók
Course Chemistry BSc/MSc, chemistry teacher, PhD students
Heti óraszám: 2 óra előadás / 2 hours per week
Előadó: Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
KTCS 146-os szoba  tel.: 372-2500 /1109
Számonkérés: kollokvium (áltában írásbeli, PhD hallgatóknak szóbeli)
written exam for undergraduates and oral exam for PhD students
Ajánlás szintje/type: speciális kollégium / special course

 


PowerPoint files of the lectures (2 slides/page handout format):

Part 1:
flames_1.pdf  (6.2 Mbytes)        Last corrected on 14 June.

Part 2:
flames_2.pdf   (6.2 Mbytes)       Last corrected on 14 June.

list of exam topics


Combustion demonstration experiments on the Youtube
       Part 1: flying bottles
      Part 2: NH3-O2 and H2-Cl2 flames
      Part 3: detonating balloons and Zn-NH4NO3 flames

Edited by Tamás Turányi