ELTE  ELTE Kémiai Intézet


Cím: Kémia biológusoknak
(Fizikai kémia I. blokk)
Kód: kembiok17ea
Szak: biológia BSc
Ajánlott félév: 1. (1. félév)
Heti óraszám: heti 1 óra előadás (6x 2 óra előadás)
Kredit:
Előadók:

Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
Kémiai épület 146-os szoba  tel.: 372-2500/1109


Számonkérés: irásbeli kollokvium
Ajánlás szintje: kötelező tárgy
A félév menete

Előadás minden csütörtökön 8:15-9:45 a Déli Tömb 0-821 Bolyai János teremben.
Első óra: november 9.
Utolsó óra: december 14.
Összesen 6 előadás.

Konzultáció:

kedd, 8:15-10:00, Kémiai Épület 146-os szoba


Vizsgaeredmények
(részeredmények a "Turányi" vizsgarészből):

2017. december 20.

2018. január 3.

2018. január 8.

2018. január 16.

2018. január 23.  

2018. január 30.

A kijavított dolgozatok a Kémiai Épület 146-os szobájában megnézhetők.


Anyagok az 1. és 2. témakörökhöz (Turányi Tamás előadásai)

PowerPoint fóliák:

Előadáson elhangzik:

1. A termodinamika első főtétele
2. A termodinamika II. és III. főtétele
3. Fázisok
4. Elegyek
5. Kémiai egyensúly

Otthoni tanulásra:

6. 
Határfelületi jelenségek
7. Transzportjelenségek
8. Reakciókinetika

Kislexikon ("10 oldalon a lényeg") 

Tételjegyzék


Ezt kell tudni az írásbeli vizsgán

Minta vizsgafeladatlapAjánlott tankönyvek


Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára (jegyzet, Debreceni Egyetem, 2013)

László Krisztina – Grofcsik András – Kállay Mihály – Kubinyi Miklós
Fizikai kémia I. – Kémiai termodinamika     (ingyen letölthető!)
TÁMOP vegyész tananyagok sorozat, Ára: 0 HUF (rögzített ár)
Könyvméret: A/4, 204 oldal, kiadás éve: 2012


 

Az oldalt Turányi Tamás szerkesztette.