ELTE  ELTE Kémiai Intézet

Cím: Fizikai kémia II. (laborgyakorlat)
Kód: GYFKTFIKG2M
Szak: gyógyszerész
Ajánlott félév: 2. (2. félév)
Heti óraszám: 4 óra laboratóriumi gyakorlat +
1 óra laborelőkészitő előadás
Kredit: 5
Tantárgyfelelős és laborvezető:

Zsély István Gyula adjunktus
e-mail: zsigy@chem.elte.hu
KTCS 147-es szoba  tel.: 372-2500/1201
fogadóóra a 2018/2019. II. félévben: kedd 13:00-14:00

Számonkérés: gyakorlati jegy
Ajánlás szintje: kötelező tárgy
  

Félévkezdési információk

Az elso héten csak szerdán és csütörtökön tartunk laboratóriumi gyakorlatokat.
Az elso elokészíto eloadás hétfon 11:30-kor, amelyen a részvétel kötelezo a tuz- és munkavédelmi oktatás miatt.

Üdvözlettel: Zsély István

A még nem élo linkeket a félév során folyamatosan fogom feltölteni.
       A gyakorlat rendje, követelményei

       A tűz- és munkavédelmi oktatás anyaga

       Mérésterv
       Hallgatói sorszámok

       Az előkészítő előadások tervezett beosztása

       Az oktatók beosztása és elérhetőségek

       Hibajegyzék az "Alapvető fizikai kémiai mérések és a kísérleti adatok feldolgozása" című jegyzethez

       Az Origin program kezelése 3.5 verzió 2015 verzió

       Jegyzőkönyv követelmények

       Link a mérési adatokhoz

      Laborelőkészítő előadások (a jelenleg nem működő linkek később kerülnek feltöltésre)

                01

                02

                03

                04

                05

                06

                07

                19

                25

                EA


      Mintakérdések

               Minta feladatsorok az első ZH-ra 1 2

               Minta feladatsorok az második ZH-ra 1 2


      Kiegészítések a mérésekhez (a jelenleg nem működő linkek később kerülnek feltöltésre)

                01 kiegészítés

                02 kiegészítés

                03 kiegészítés
                03 kiegészítés (minta jegyzőkönyv)

                04 kiegészítés

                05 kiegészítés

                06 kiegészítés

                07 kiegészítés

                19 kiegészítés

                EA kiegészítés

                25 kiegészítés
Az oldalt Zsély István szerkesztette.

Utolsó módosítás: