ELTE  ELTE Kémiai Intézet

Cím: Fizikai kémia II. (laborgyakorlat)
Kód: GYFKTFIKG2M
Szak: gyógyszerész
Ajánlott félév: 2. (2. félév)
Heti óraszám: 4 óra laboratóriumi gyakorlat +
1 óra laborelőkészitő előadás
Kredit: 5
Tantárgyfelelős és laborvezető:

Zsély István Gyula adjunktus
e-mail: zsigy@chem.elte.hu
KTCS 147-es szoba  tel.: 372-2500/1201
fogadóóra a 2015/2016. II. félévben: csütörtök 8:45-9:45

Számonkérés: gyakorlati jegy
Ajánlás szintje: kötelező tárgy
  

Félév végi információk

Az indexbeiratásra két lehetoségük van:
1. Megtalálnak a szobámban (147). Ekkor az indexet azonnal beírom.
2. Leadják az indexet a 2. emeleti elokészítoben Marosvölgyi Beáta technikusnál. Az indexet két munkanapon belül beírom.

Kérem töltsék ki minél többen a hivatalos oktatói munka véleményezési kérdoívet, valamint a nemhivatalos kérdoívet, amelyen névtelenül, egészen más szemszögbol tudnak majd véleményt mondani munkánkról.

Köszönöm az egész féléves munkájukat!

Üdvözlettel: Zsély István

       A gyakorlat rendje, követelményei

       A tűz- és munkavédelmi oktatás anyaga

       Mérésterv
       Hallgatói sorszámok

       Az előkészítő előadások tervezett beosztása

       Az oktatók beosztása és elérhetőségek

       Hibajegyzék az "Alapvető fizikai kémiai mérések és a kísérleti adatok feldolgozása" című jegyzethez

       Az Origin program kezelése 3.5 verzió 2015 verzió

       Jegyzőkönyv követelmények

       Link a mérési adatokhoz

      Laborelőkészítő előadások (a jelenleg nem működő linkek később kerülnek feltöltésre)

                01

                02

                03

                04

                05

                06

                07

                19

                25

                EA


      Mintakérdések

               Minta feladatsor az első ZH-ra

               Minta feladatsor a második ZH-ra


      Kiegészítések a mérésekhez (a jelenleg nem működő linkek később kerülnek feltöltésre)

                01 kiegészítés

                02 kiegészítés

                03 kiegészítés
                03 kiegészítés (minta jegyzőkönyv): az elegáns
                03 kiegészítés (minta jegyzőkönyv): a minimalista

                04 kiegészítés

                05 kiegészítés

                06 kiegészítés

                07 kiegészítés

                19 kiegészítés

                EA kiegészítés

                25 kiegészítés
Az oldalt Zsély István szerkesztette.

Utolsó módosítás: