Turányi Tamás témavezetésével készült

TDK-dolgozatok, szakdolgozatok és PhD-értekezések

1. TDK-dolgozatok

Perger Tamás:
Kisnyomású halogénlámpa reakciókinetikai modellezése
Házi TDK konferencia, 1997. november, zsűri különdíja
OTDK-ra átdolgozott változat, 1999. január, OTDK I. díj

Pro Sciencia Érem, 2000

Zsély István Gyula - Újvári Mária:
Nitrogén-oxidok keletkezése metán lángban
Házi TDK konferencia, 1997. november, dicséret
OTDK-ra átdolgozott változat, 1999. január, OTDK III. díj

Zádor Judit:
A reakcióérzékenységek hasonlóságáról
Házi TDK konferencia, 2000. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2001. január

Nagy Tibor:
Az izoprén lebomlási kinetikájának vizsgálata a troposzférában
Témavezetők: Turányi Tamás és Prof. M.J. Pilling
Házi TDK konferencia, 2000. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2001. január

Kovács Tamás:
Adszorpciós és deszorpciós paraméterek meghatározása katalitikus gyulladási mérésekből
Témavezetők: Turányi Tamás és Perger Tamás
Házi TDK konferencia, 2000. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2001. január

Kármán Dániel: 
Nukleáris levegőszennyezés terjedésének modellezése
témavezető: Lagzi István László és Turányi Tamás
ELTE TTK Kari Tudományos Diákköri Konferencia, 2002. december
OTDK-ra átdolgozott változat, 2003. április

Kovács Tamás: 
Telítetlen szénhidrogének adszorpciós és deszorpciós paramétereinek meghatározása katalitikus gyulladási mérésekből
témavezető: Perger Tamás és Turányi Tamás
Házi TDK konferencia, 2002. december, A Kémiai Tanszékcsoport Vezetőjének Különdíja
OTDK-ra átdolgozott változat, 2003. április, dicséret

Kovács Tamás: 
Szén-tetraklorid lebomlásának modellezése plazmában
ELTE TTK Kari Tudományos Diákköri Konferencia, 2002. december
OTDK-ra átdolgozott változat, 2003. április, III. helyezett

Lovrics Anna: 
Sarjadzó élesztő sejtciklusa enzimkinetikai modelljének vizsgálata
ELTE TTK Kari Tudományos Diákköri Konferencia, 2004. december
OTDK-ra átdolgozott változat, 2005. április, II. helyezett

Pál Ildikó:
Sejtciklus-modellek vizsgálata
témavezető: Zsély István Gyula és Turányi Tamás
Házi TDK konferencia, 2006. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2007. április

Kramarics Áron:
Metán tüzelőanyagú szilárd oxidos tüzelőanyag-elemek anódterében lejátszódó reakciók vizsgálata
témavezető: Zsély István Gyula és Turányi Tamás
Házi TDK konferencia, 2006. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2007. április, III. helyezett

Pál Ildikó:
Egy általános sejtciklus-modell vizsgálata érzékenységanalízissel
témavezető: Zsély István Gyula és Turányi Tamás
Házi TDK konferencia, 2008. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2009. április

Varga László:

Arrhenius-paraméterek bizonytalansága
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula és Zempléni András
Házi TDK konferencia, 2008. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2009. április, III. helyezett

Danis Judit:
E. coli kemotaxis modelljének érzékenységanalízise
témavezető: Turányi Tamás
Házi TDK konferencia, 2009. december

Sedyó Inez:
Néhány gázkinetikai reakció paraméterei bizonytalanságának hőmérsékletfüggése
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2009. december

Szabó Botond:
Arrhenius paraméterek becslése közvetett és közvetlen mérések alapján
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2009. december

Varga Tamás:
Részletes reakciómechanizmusok automatizált szimulációja és érzékenységanalízise a Prime adatbázis alapján
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2009. december

Danis Judit:
Bakteriális kemotaxismodellek érzékenységanalízise
témavezető: Turányi Tamás
Házi TDK konferencia, 2010. december
OTDK-ra átdolgozott változat, 2011. április, III. helyezett

Sedyó Inez:
A hidrogén égésénél fontos reakcióparaméterek bizonytalanságának hőmérsékletfüggése
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2010. december
OTDK-ra átdolgozott változat, 2011. április, III. helyezett

Varga Tamás:
Reakciókinetikai szimulációk a PrIMe adatbázis alapján
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2010. december
OTDK-ra átdolgozott változat, 2011. április

Varga Tamás:
Az etil-jodid hőbomlásának vizsgálata
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2012. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2013. április, III. helyezett

Samu Viktor:
Etán pirolízis- és oxidációs modelljének optimalizációja nagynyomású lökéshullámcső-kísérletek alapján
témavezető: Turányi Tamás, Varga Tamás
Házi TDK konferencia, 2014. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2015. április

Kovács Márton:
Hidrogén és nitrogén-oxidok égési rendszerekben való viselkedését leíró reakciómechanizmusok vizsgálata
témavezető: Turányi Tamás, Varga Tamás
Házi TDK konferencia, 2016. november
OTDK-ra átdolgozott változat, 2017. április, III. helyezett

Kovács Márton:
Elemi reakciók sebességi együttható-inak meghatározása H2/O2/NOx égési rendszerek mérési adatai alapján
témavezető: Turányi Tamás
Házi TDK konferencia, 2018. november
, I. helyezett
OTDK-ra átdolgozott változat, 2019. április
, I. helyezett

Schuszter Henrik:
Metán nitrogén-oxid katalízissel gyorsított oxidációjának vizsgálata
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2018. november
,
OTDK-ra átdolgozott változat, 2019. április

Szanthoffer András György:
Nitrogénvegyületek égéskémiája szintézisgáz égése során
témavezető: Turányi Tamás
, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2018. november
, III. helyezett
OTDK-ra átdolgozott változat, 2019. április

Veres-Ravai Ákos:
Nitrogén-monoxid átalakulásait metán és etán jelenlétében leíró reakciómechanizmusok vizsgálata
Témavezetők: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2018. november

OTDK-ra átdolgozott változat, 2019. április

Borsó Janka:
Laboratóriumi kerozinégetési kísérletek számítógépes szimulációja
témavezető: Turányi Tamás
Házi TDK konferencia, 2021. január

Szanthoffer András György:
The Combustion Chemistry of Syngas/NOx Gas Mixtures
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
Házi TDK konferencia, 2021. január, I. helyezett

2. Szakdolgozatok

Perger Tamás:
Kisnyomású halogénlámpa reakciókinetikai modellezése, 1999
témavezető: Turányi Tamás

Zsély István Gyula:
Metán égés mechanizmusainak analízise és redukciója
ELTE vegyész szakdolgozat, 2000
témavezető: Turányi Tamás

Nagy Tibor:
Az izoprén lebomlási kinetikájának vizsgálata a troposzférában
ELTE vegyész szakdolgozat, 2001
témavezető: Turányi Tamás

Zádor Judit:
Quantitative Assessment of Uncertainties for a Model of Tropospheric Ethene Oxidation
ELTE vegyész szakdolgozat, 2002
témavezetők: M. J. Pilling és Turányi Tamás

Kovács Tamás:
Studies of reactions of singlet methylene using laser flash photolysis
ELTE vegyész szakdolgozat, 2004
témavezetők: M. J. Pilling és Turányi Tamás

Lovrics Anna:
A sarjadzó élesztő sejtciklusa egy modelljének időskála- és érzékenységanalízise
ELTE vegyész szakdolgozat, 2006
témavezető: Turányi Tamás

Varga László:
Arrhenius-paraméterek bizonytalansága
ELTE alkalmazott matematikus szakdolgozat, 2009
témavezető: Turányi Tamás

Pál Ildikó:
Egy általános sejtciklus-modell vizsgálata a paraméterek rendszeres megváltoztatásával
ELTE biológus szakdolgozat, 2010
témavezetők: Zsély István Gyula és Turányi Tamás

Sedyó Inez:
Néhány gázkinetikai reakció paraméterei bizonytalanságának hőmérsékletfüggése
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2010
témavezetők: Turányi Tamás és Zsély István Gyula 

Pálfy Gyula:
Szerpinek reakciókinetikai vizsgálatának tervezése
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2010
témavezető: Turányi Tamás

Danis Judit:
Baktériumok kemotaxisának molekuláris modelljei
ELTE Biológia BSc szakdolgozat, 2011
témavezető: Turányi Tamás

Varga Tamás:
Részletes kémiai mechanizmusok optimalizációja
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2011
témavezetők: Turányi Tamás és Zsély István Gyula 

Carsten Olm:
Development of an optimized kinetic mechanism for wet CO combustion within a wide range of operating conditions
Chemical Engineering MSc, TU Bergakademie Freiberg, 2013
Advisors: Christian Hasse and Tamás Turányi

Juhász Gergely:
Biodízel égési reakciómechanizmusának redukciója
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2013
témavezetők: Varga Tamás és Turányi Tamás 

Samu Viktor:
Etán pirolízis- és oxidációs modelljének optimalizációja nagynyomású lökéshullámcső-kísérletek alapján
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2015
témavezetők: Turányi Tamás és Varga Tamás

Buczkó Noémi:
A termális NO-képződés reakciókinetikája égési rendszerekben
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2016
témavezetők: Varga Tamás és Turányi Tamás

Hannes Böttler:
Testing several reaction mechanisms against a large set of butanol combustion data
Chemical Engineering MSc, TU Bergakademie Freiberg, 2017
Advisors: Christian Hasse, Tamás Turányi, Carsten Olm

Kovács Márton:
Hidrogén és nitrogén-oxidok kölcsönhatásának modellezése égési rendszerekben
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2017
témavezetők: Turányi Tamás és Varga Tamás

Samu Viktor:
Metánégési mechanizmusok összehasonlítása
ELTE Vegyész MSc szakdolgozat, 2017
témavezetők: Zsély István Gyula és Turányi Tamás

Horváth Bence Richárd:
Izociánsav bomlásának reakciókinetikája égési rendszerekben
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2018
témavezető: Turányi Tamás 

Philipp Diana Helga:
Biológiai kinetikai modellek számítógépes analízise
Bakteriális kemotaxis és glükóz–inzulin-háztartás modelljeinek vizsgálata
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar szakdolgozat, 2018
témavezető: Turányi Tamás 

Juhász Gergely:
Ammóniaégés reakciómechanizmusainak vizsgálata
ELTE Vegyész MSc szakdolgozat, 2018
témavezető: Turányi Tamás

Kovács Márton:
Elemi reakciók sebességi együtthatóinak meghatározása H2/O2/NOx égési rendszerek mérési adatai alapján
ELTE Kémia MSc szakdolgozat, 2019
témavezető: Turányi Tamás

Szanthoffer András György:
Nitrogénvegyületek égéskémiája szintézisgáz égése során
témavezető: Turányi Tamás
, Zsély István Gyula
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2019

Schuszter Henrik:
Metán nitrogén-oxid katalízissel gyorsított oxidációjának vizsgálata
témavezető: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2019

Veres-Ravai Ákos:
Nitrogén-monoxid átalakulásait metán és etán jelenlétében leíró reakciómechanizmusok vizsgálata
Témavezetők: Turányi Tamás, Zsély István Gyula
ELTE Kémia BSc szakdolgozat, 2019

Bolla Martin Tamás:
Comparison and Sensitivity Analysis of Butanol Combustion Mechanisms
Témavezetők: Zsély István Gyula,
Turányi Tamás
ELTE Kémia MSc szakdolgozat, 2020

Horváth Bence Richárd:
Aceton égésének reakciókinetikai modellezése
Témavezető:
Turányi Tamás,
ELTE Kémia MSc szakdolgozat, 2020


3.  PhD-értekezések

Lagzi István László
Magyarország levegőszennyezettségének modellezése adaptív térbeli rács alkalmazásával
2004

Zsély István Gyula
A reakcióérzékenységek hasonlósága és a reakciómechanizmusok redukciója
2005

Zádor Judit
Reakciókinetikai modellek bizonytalanságanalízise
2006

Kovács Tamás
Termikus plazmában lejátszódó folyamatok vizsgálata reakciókinetikai modellekkel
2007

Perger Tamás
Heterogén katalitikus gyulladás leírása reakciókinetikai vázmodellel
2008

Nagy Tibor
Reakciókinetikai modellek bizonytalanságanalízise és redukciója
2009

Farkas Mária:
A gamma-valerolakton és a levulinsav-etilészter reakciókinetikai és fotokémiai kutatása
2014
(társtémavezető: Dóbé Sándor)

Tamás Varga:
Optimization and uncertainty quantification of a hydrogen and syngas combustion model
2017
 
Carsten Olm:
Development of optimized kinetic mechanisms for methanol and ethanol combustion
2019

Valkó Éva:
Reakciókinetikai modellek bizonytalanságanalízise
2019