ELTE   ELTE Kémiai Intézet
                          ELTE Meteorológiai Tanszék


Cím:   A troposzféra és a sztratoszféra kémiája
Kód:    aa2n1406/1
Szak:    Környezettudomány MSc - Műszeres környezeti analitika szakirány (MKO1E09N)
Ajánlott félév:     3. (2. félév)
Heti óraszám:     2 óra előadás
Kredit:     2 
Előadók: Haszpra László, OMSZ vezető főtanácsosa
e-mail:
haszpra.l@met.hu
OMSZ, Budapest Gilice tér 39, Tel.: 346-4816

és

Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
Kémiai Intézet 146-os szoba  tel.: 372-2500 /1109

Számonkérés: kollokvium
Ajánlás szintje: kötelező tárgy


Cím:   Kémiai folyamatok a légkörben
Kód:    1aa2n1406/1 (előadás)
Szak:   Meteorológus MSc -Éghajlatkutató szakirány (MME1B09N)
Ajánlott félév:     3. (2. félév)
Heti óraszám:     2 óra előadás
Kredit:     2  + 1
Előadók: Haszpra László, OMSZ vezető főtanácsosa
e-mail:
haszpra.l@met.hu
OMSZ, Budapest Gilice tér 39, Tel.: 346-4816

és

Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
Kémiai Intézet 146-os szoba  tel.: 372-2500 /1109

Számonkérés: kollokvium 
Ajánlás szintje: kötelező tárgy

A tárgyhoz csatlakozik heti 1 óra számolási gyakorlat is:
ee2n2k06


A tárgy teljesítésének feltételei

Az előadás időpontja és helye:

kedd, 16:00-18:00    Kémia Épület 058 Ruff terem


A félév tematikája:

szeptember 12.: Bevezetés/A légkör összetétele (HL)
szeptember 19.: A légkör szerkezete/A légkör eredete (HL)
szeptember 26.: Nyomanyagok forrásai és nyelői I. (HL)
október 3.:        Nyomanyagok forrásai és nyelői II. (HL)
október 10.:      Nitrogénvegyületek a légkörben (HL)
október 17.:      Kénvegyületek a légkörben (HL)
október 24.:      Szénvegyületek a légkörben (HL)
október 31.:      szünet
november 7.:     A légköri aeroszol (HL)
november 14.:   Reakciókinetika I. (TT)
november 21.:   Reakciókinetika II. (TT)
november 28.:   Sztratoszférikus ózon (TT)
december 5.:     Troposzférikus ózon (TT)
december 12.:   Csapadékkémia (TT)
Előadásfóliák:

HL    1.  Bevezetés       
                       
HL    2.  A légkör összetétele             
HL    3.  A légkör szerkezete
HL    4.  A légkör eredete
HL    5.  
Nyomanyagok forrásai és nyelői   

HL    6.  Szénvegyületek a légkörben
HL    7.  A légköri aeroszol
HL    8.  Kénvegyületek körforgalma
HL    9.  Nitrogénvegyületek körforgalma

TT    1.  Reakciókinetikai alapismeretek    

TT    2.  A sztratoszférikus ózon
TT    3.  A troposzférikus ózon
TT    4.  A csapadékvíz kémiai összetétele
Vizsgatételek


Vizsgaidőpontok:


TBAAjánlott előadássorozat:

Prof. M.J. Pilling: The chemistry of the troposphere and stratosphere


Ajánlott könyv:


Lagzi László - Mészáros Róbert: Atmospheric Chemistry, ELTE, 2013
 
 

Az oldalt Turányi Tamás szerkesztette.