ELTE  ELTE Kémiai Intézet

Cím: Fizikai-kémia laboratóriumi előkészítő
Kód: ka1n4023
Szak: környezettan BSc (BAA1A06N)
Ajánlott félév: őszi (3. félév)
Heti óraszám: 1 óra gyakorlat
Kredit 1
Előadó:

Turányi Tamás egyetemi tanár
e-mail: turanyi@chem.elte.hu
KTCS 146-os szoba  tel.: 372-2500 /1109

Számonkérés: gyakorlati jegy
Ajánlás szintje: kötelező tárgy

Az előadások a félév első felében hangzanak el heti 2 órában.
Az előadások időpontja kedd 8:30-10:00, Kémiai Épület 132-es terem.
Az összes előadás után ZH következik. Az itt kapott jegy pótZH-val javítható. 

Az elégtelen gyakorlati jegy UV-ZH-val javítható a vizsgaidőszak első hetében.

2015. évi gyakorlati jegyek.  (ZH, pótZH és UV-ZH után kialakult félévi gyakorlati jegy).
2005. évi fizkém laborZH

2006. évi fizkém laborZH
2007. évi fizkém laborZH
2009. évi fizkém laborZH
Ajánlott tankönyv:


Szalma József, Láng Győző, Péter László:
Alapvetö fizikai kémiai mérések és a kisérleti adatok feldolgozása
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008


Az oldalt Turányi Tamás szerkesztette