The Illuminated Crowd
Megvilágosult emberek
The Illuminated Crowd
McGill College Avenue, Montreal, Canada
Sculpture and words by Raymond Mason
1985
A crowd has gathered,
Emberek összegyűltek,
facing a light, an illumination brought about by a fire, an event, an ideology - or an ideal.
nézik a fényt, a megvilágosodást, amit okozhatott egy tűz, egy esemény, egy világnézet, vagy akár egy ábránd.
The strong light casts shadows, and as the light moves toward the back and diminishes, the mood degenerates;
Az erős fény árnyékokat is vet, és ahogy a fény mozog hátra és elenyész, az emberek hangulata is romlik;
rowdiness, disorder and violence occur, showing the fragile nature of man.
előfordul veszekedés, rendetlenség és erőszak, jól mutatva a törékeny emberi természetet.
Illumination, hope, involvement, hilarity,
Megvilágosulás, remény, belefeledkezés, vidámság,
irritation, fear, illness, violance,
ingerültség, félelem, betegség, erőszak,
murder and death - the flow of man's emotion through space.
gyilkosság és halál: így változnak az emberek érzelmei, ahogy egyre távolabb vannak a fénytől.


Photos and Hungarian translation: T. Turányi
Fényképek és magyarra fordítás:  Turányi Tamás